Aktuella projekt

VILL DU VETA MER OM VAD AQUANORD GÖR?

Nedan berättar vi mer om några av de många aktuella projekt som vi jobbar med just nu.
Vill du veta mer får du gärna kontakta oss.

Bottenfauna i Klarälven

Aquanord har tagit och analyserar bottenfunaprover från Klarälven inne i och i anslutning till Karlstad. Klarälven är mycket sandig och stora sandbankar har bildats inne i stan. Dessa bör enligt Karlstad kommun avlägsnas för att minimera risken för framtida översvämningar. Provtagningen syftar till att undersöka om det finns skyddsvärda arter som måste tas hänsyn till.

REcipientkontroll Torvtäkt Husån

Sedan 2010 har Aquanord ansvarat för att utföra provtagningarna inom kontrollprogrammet för Stormyrans torvtäkt invid Husån i Västernorrlands län.

Biotopåtgärder

Under sommaren 2019 kommer Aquanord att åtgärda vandringshinder och genomföra biotopvårdsåtgärder i form av utläggning av block och sten i Svarttjärnbäcken och Höviksån, Bräcke kommun.
Du kan läsa om den inventering som ligger till grund för åtgärderna under tidigare projekt och rapporter.

Etableringsguiden

Aquanord har under de två senaste åren, tillsammans med organsiationen Matfiskodlarna, medverkat i Hushållningssällskapets projekt  Etableringsguiden. Guiden är en kunskapssammanställning om fiskodling för att underlätta etablering av nya fiskodlingar, framförallt småskaliga verksamheter men skall även kunna användas för att utveckla den befintliga fiskodlingsbranschen.