Aktuella projekt

VILL DU VETA MER OM VAD AQUANORD GÖR?

Nedan berättar vi mer om några av de många aktuella projekt som vi jobbar med just nu.
Vill du veta mer får du gärna kontakta oss.

Inventering av vattenvegetation ÅRe

Under sensommaren har Aquanord inventerat vattenväxter i Åresjön samt i Undersåker på uppdrag av Åreälvens fiskeråd då områdena upplevs växa igen. 

REcipientkontroll Torvtäkt Husån

Sedan 2010 har Aquanord ansvarat för att utföra provtagningarna inom kontrollprogrammet för Stormyrans torvtäkt invid Husån i Västernorrlands län.

Etableringsguiden

Aquanord har under de två senaste åren, tillsammans med organsiationen Matfiskodlarna, medverkat i Hushållningssällskapets projekt  Etableringsguiden. Guiden är en kunskapssammanställning om fiskodling för att underlätta etablering av nya fiskodlingar, framförallt småskaliga verksamheter men skall även kunna användas för att utveckla den befintliga fiskodlingsbranschen. 

Biotopåtgärder

Under sommaren 2019 har Aquanord åtgärdat vandringshinder och genomfört biotopvårdsåtgärder i form av utläggning av block och sten i Svarttjärnbäcken och Höviksån, Bräcke kommun.
Du kan läsa om den inventering som ligger till grund för åtgärderna under tidigare projekt och rapporter. Resultatet från årets åtgärder kommer att publiceras på hemsidan under hösten.