Aktuella projekt

VILL DU VETA MER OM VAD AQUANORD GÖR?

Nedan berättar vi mer om några av de många aktuella projekt som vi jobbar med just nu.
Vill du veta mer får du gärna kontakta oss.

Inventering av vattenvegetation ÅRe

Under sensommaren har Aquanord inventerat vattenväxter i Åresjön samt i Undersåker på uppdrag av Åreälvens fiskeråd då områdena upplevs växa igen. Rapporten finns att läsa under tidigare projekt och rapporter.

REcipientkontroll Torvtäkt Husån

Sedan 2010 har Aquanord ansvarat för att utföra provtagningarna inom kontrollprogrammet för Stormyrans torvtäkt invid Husån i Västernorrlands län.

Inventeringar och elfisken

Under hösten 2019 genomför Aquanord elfisken för att undersöka fiskbestånden samt inventeringar av vattendragssträckor för att undersöka behovet av åtgärder för att förbättra fiskbestånden. Bl.a. har tre vattendrag inom Tåsjö FVO besökts samt tre vattendrag inom Haverö FVO.

Biotopåtgärder

Under sommaren 2019 har Aquanord åtgärdat vandringshinder och genomfört biotopvårdsåtgärder i form av utläggning av block och sten i Svarttjärnbäcken och Höviksån, Bräcke kommun.
Du kan både läsa om den inventering som ligger till grund för åtgärderna och de utförda åtgärderna under tidigare projekt och rapporter.