Aktuella projekt

VILL DU VETA MER OM VAD AQUANORD GÖR?

Nedan berättar vi mer om några av de många aktuella projekt som vi jobbar med just nu.
Vill du veta mer får du gärna kontakta oss.

Bottenfauna i Klarälven

Aquanord har tagit och analyserar bottenfunaprover från Klarälven inne i och i anslutning till Karlstad. Klarälven är mycket sanding och stora sandbankar har bildats inne i stan. Dessa bör enligt Karlstad kommun avlägsnas för att minimera risken för framtida översvämningar. Provtagningen syftar till att undersöka om det finns skyddsvärda arter som måste tas hänsyn till.

REcipientkontroll Torvtäkt Husån

Sedan 2010 har Aquanord ansvarat för att utföra provtagningarna inom kontrollprogrammet för Stormyrans tovtäkt invid Husån i Västernorrlands län.

Fiskodling Kaskeluokt

Överumans Fisk har ansökt om tillstånd till fiskodling i Kaskeluokt, Storumans kommun. Syftet är att dels utöka sin verksamhet, men även att minska odlingsvolymen i den befintliga odlingen i Ankarsund samt avsluta odlingsverksamheten vid Luspholmen. Dessa volymer flyttas istället till Kaskeluokt. Aquanord har tagit fram MKB'n åt bolaget och kommer att bistå i kommande prövning hos Mark- och Miljödomstolen. 

Etableringsguiden

Aquanord har under de två senaste åren, tillsammans med organsiationen Matfiskodlarna, medverkat i Hushållningssällskapets projekt  Etableringsguiden. Guiden är en kunskapssammanställning om fiskodling för att underlätta etablering av nya fiskodlingar, framförallt småskaliga verksamheter men skall även kunna användas för att utveckla den befintliga fiskodlingsbranschen.