Miljöpolicy

HÅLLBARHET OCH MILJÖ

Aquanord AB som är ett konsultföretag inom sötvattensbiologi ska genom sina tjänster bidra till en hållbar utveckling.

Företaget ska bidra till kunskapsuppbyggnad och en bättre miljö med hjälp av dels fältarbeten och dels spridning av kunskap och förståelse för vattenfrågor genom att informera och utbilda kunder och allmänheten om situationen och förutsättningar i sjöar och vattendrag. På så sätt medverkar företaget till att skapa förutsättningar för ett uthålligt och miljöanpassat samhälle samtidigt som den negativa miljöpåverkan minimeras.
 

Vi arbetar med gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga krav som berör företaget som en lägsta nivå inom vårt miljöarbete.

AQUANORD AB ska:

  • Genom tjänsteutbudet öka kundernas och allmänhetens kunskap och hänsyn till naturen
  • Genom tjänsteutbudet hjälpa kunder att minimera sin miljöpåverkan i vattenförekomster

  • Arbeta för att minska miljöpåverkan vid resor, både i tjänsten och privat
  • Sträva efter att ständigt förbättra företagets miljöarbete