Elfiskeundersökning

VILKA ARTER FINNS I VATTENDRAGET?

Elfiskeundersökningar genomförs för att undersöka fiskbeståndet i rinnande vatten. Med hjälp av elström bedövas fisken så att den kan fångas och undersökas. Elfisket skadar inte fisken varför den efter att undersökningen är genomförd kan släppas tillbaka där den fångats.

Elfiske i vattendrag

Elfisket genomförs vanligen med ett motordrivet elfiskeaggregat för hög fångsteffektivitet och för att minimera risken att skada fisken. Elströmmen bedövar fisken så att denna kan håvas upp, artbestämmas samt mätas och vägas innan den släpps tillbaka till vattendraget. Elfiskeundersökningar kräver förutom tillstånd från fiskerättsägaren, även utbildning, tillstånd från länsstyrelsen samt en djurförsöksetisk prövning, vilket Aquanord AB uppfyller. 

Undersökningens syfte

Undersökningen visar förekomsten av fiskarter inom sträckan och arternas individtäthet. Elfiske genomförs huvudsakigen för att undersöka reproduktionsframgången och de första årens överlevnad hos laxartade fiskar, vilket är en god indikator på tillståndet i vattendraget.

Även artsammansättningen och tätheten av fisk i förhållande till vad som är normalt för liknande områden är indikatorer på statusen i vattendraget.

Elfiskeundersöknigar utförs vanligen från och med slutet av juli när årsyngeln hunnit bli tillräckligt stora att fånga. Senare under hösten kan även lekmogen fisk som vandrat upp för reproduktion fångas vid elfisket.

I mindre vattendrag, speciellt om det är långt till efiskelokalen från närmaste väg,  kan även batteridrivna elfiskeaggregat användas. Dessa är lättare och smidigare om än inte riktigt lika effektiva som de motordrivna aggregaten när det gäller att bedöva fisken. 

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis,

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis,