Aktuella projekt:

MKB och ansökan Slotts Lax fiskodling i Siljan
Aquanord AB håller på att ta fram en MKB och ansökan för fortsatta och utökad fiskodlingsverksamhet i SIljan åt Slotts Lax AB. Samråd kommer att hållas 14:e dec kl. 18.30 på Sollerö camping. Samrådsunderlaget hittar du här.

Inventering och åtgärdsplan Saxån
Aquanord AB har fått i uppdrag att inventera de övre delarna av Saxån och ta fram en åtgärdsplan för sträckan inklusive hänsyn till gällande minimitappning för att förbättra förutsättningarna för fiskbestånden i ån.

Miljöeffekter fiskodling i öppna system
En sammanställning av miljöefffekter av fiskolding i öppna system (kassar) håller på att tas fram. Denna baseras på resultat från kontrollprogram från befintliga odlingar.